Hậu trường phim doanh nghiệp NutriCare

Hậu trường Phim doanh nghiệp của nutricare 

Yêu cầu của khách hàng: giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm của công ty

Ngày thực hiện quay: 28/10/2019

{gallery}BTS-behind-the-scenes/bts-nutri-care{/gallery}