Hậu trường phim giới thiệu sản phẩm Cariny

Hậu trường phim giới thiệu sản phẩm thiết bị nhà bếp thông minh Cariny

Khách hàng: Cariny

Ngày thực hiện quay phim: ngày 02/10/2019

{gallery}BTS-behind-the-scenes/bts-Cariny{/gallery}