Hậu trường TVC quảng cáo bánh trứng Karo sợi gà

Hậu trường TVC quảng cáo banh trúng Karo sợi gà

Khách hàng: Bánh kẹp Richy

Thực hiện TVC quảng cáo 30s và Viral video

Có thể bạn quan tâm