VTV Cần Thơ thông báo: Không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình trao đổi bản quyền hoặc đặt hàng sản xuất

Để thuận tiện trong việc đăng ký quảng cáo đối với các chương trình hợp tác tài trợ được đăng ký quảng cáo ngoài chương trình nhằm bù đắp chi phí bản quyền hoặc chi phí đặt hàng sản xuất, VietstarMax thông báo đến quý khách hàng các mã giờ quảng cáo trên các kênh VTV Cần Thơ sẽ không nhận lịch đăng ký ngoài chương trình từ ngày 13/4/2014:

Tải về Thông báo

Có thể bạn quan tâm