Đăng ký đuổi hình bắt chữ

Để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng gửi thư theo đường bưu điện về địa chỉ: Chương

trình "Đuổi Hình Bắt Chữ", Ban Thể thao – Giải trí, Đài Truyền hình Hà Nội, số 5, Huỳnh Thúc

Kháng, Hà Nội. Hoặc CLICK VÀO ĐÂY để download mẫu đăng ký sau đó điền đầy đủ thông tin rồi gửi

lại cho chương trình vào địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .Sau khi Ban biên tập

chương trình nhận được bản đăng ký của các ứng viên sẽ bố trí thời gian thích hợp mời các ứng viên

đến tham dự buổi phỏng vấn trực tiếp trước khi chính thức lên hình. Chúc các ứng viên có nhiều kỷ

niệm đẹp khi đến với Gameshow “Đuổi Hình Bắt Chữ”.

Có thể bạn quan tâm