Phim quảng cáo Sunhouse Mama | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Sunhouse Mama

Tiêu đề phim: Phim quảng Nồi cơm điện Sunhouse Mama

Nhãn hàng quảng cáo: Sunhouse Mama

Khách hàng: Sunhouse

Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

 

Phim quảng cáo Sunhouse Mama

 

    • Tiêu đề phim: Phim quảng Nồi cơm điện Sunhouse Mama
    • Nhãn hàng quảng cáo: Sunhouse Mama
    • Khách hàng: Sunhouse
    • Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

 

Yêu cầu khách hàng:

 

+ Phim quảng cáo nồi cơm điện Sunhouse Mama phải nhấn mạnh được sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Hàn Quốc nhưng sản xuất và thiết kế do Sunhouse thực hiện.

+ Phim quảng cáo Sunhouse Mama phải khác biệt với những quảng cáo nồi cơm điện thông thường.

 

Quay phim và hậu kỳ:

 

+ Làm thế nào để nấu cho hạt gạo nở ra thật đẹp, tạo điều kiện khi vào khuôn hình chuẩn.

+ Yêu cầu khi cơm chín, khói từ nồi cơm bay lên phải đẹp và quay phim phải bắt kịp được khoảnh khắc đó.

 

Kênh phát quảng cáo:

 [spvideo height="281"]https://www.youtube.com/watch?v=l_Yws2rbhRQ[/spvideo]