TVC Bia Hà Nội Xanh hè 2017 | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo bia Hà Nội xanh hè 2017

TVC quảng cáo bia Hà Nội Xanh 2017

Thể loại: TVC

Thời lượng: 30s

Khách hàng: Habeco

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản: