TVC Cháo sen Bát Bảo Minh Trung | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Cháo sen Bát bảo Minh Trung

Phim quảng cáo TVC Cháo sen Bát Bảo Minh Trung

Thể loại: TVC

Thời lượng: 30s

Khách hàng: Công ty Minh Trung

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản: