TVC Bia Hà Nội khuyến mãi hè 2018 | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Bia Hà Nội hè 2018

Phim quảng cáo TVC Bia Hà Nội khuyến mãi hè 2018

Thể loại: TVC

Thời lượng: 30s

Khách hàng: Habeco

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản: