Bà Trần Thị Hoài – Tổng giám đốc TMV Hoài Anh

Các bạn bên Vietstarmax đã rất sáng tạo khi thực hiện phim cho TMV Hoài Anh, khác hoàn toàn các phim mà chúng tôi đã làm trước kia.

Có thể bạn quan tâm