Ông Trần Thuận An – TP Thị trường - Tổng công ty Bia - Rượu – NGK Habeco

Chúng tôi mới hợp tác với Vietstarmax được vài dự án làm phim quảng cáo cho công ty, chúng tôi thấy hài lòng khi nhận được các sản phẩm đã thực hiện.

Có thể bạn quan tâm