Ông Vũ Văn Nhẫn, TGĐ Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình

Khi đưa ra yêu cầu thực hiện phim quảng cáo cho nhà máy, chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ năng lực nhà thầu thực hiện cho dự án này. Cuối cùng chúng tôi rất hài lòng vì ý tưởng phim quảng cáo và việc sản xuất đã đáp ứng kỳ vọng của Đạm Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm