Brief TVC
Bản tóm tắt định hướng sáng tạo
PHIẾU ĐẶT HÀNG THÔNG TIN - TVC quảng cáo

1. Thông tin người phụ trách

2. Yêu cầu chung về TVC

3. Về thông tin sản phẩm

4. Về yêu cầu trong TVC Quảng cáo

Xin chân thành cảm ơn, chúng tôi sẽ dựa vào phiếu khảo sát này để đưa cho quý vị một phương án tối ưu nhất.

MR NGUYEN NGUYEN HONG - MEDIA DIRECTOR