Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức

Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức

Tiêu đề phim: Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức

Nhãn hàng quảng cáo: Bioacimin

Khách hàng: Công ty Dược phẩm Việt Đức

Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

 

Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức

  • Tiêu đề phim: Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức
  • Nhãn hàng quảng cáo: Bioacimin
  • Khách hàng: Công ty Dược phẩm Việt Đức
  • Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

Yêu cầu khách hàng:

+ Phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức nhằm giới thiệu đến người xem sản phẩm Bioacimin – tăng cường miễn dịch, giúp ăn ngon cho trẻ em.

+ Trong phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức phải nêu được những điểm ưu Việt của sản phẩm và hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại được sử dụng trong sản xuất, giúp khách hàng cảm thấy tin tưởng về chất lượng sản phẩm sau khi xem phim doanh nghiệp này.

Quay phim và hậu kỳ:

+ Quay phim và hậu kỳ phim doanh nghiệp Dược phẩm Việt Đức được thực hiện bởi những đạo diễn, kỹ thuật dựng nhiều kinh nghiệm, bên cạnh các hình ảnh quay trực tiếp còn sử dụng một số hình ảnh tư liệu do Dược phẩm Việt Đức cung cấp.

Kênh phát quảng cáo: Nội bộ

[spvideo height="281"]https://www.youtube.com/watch?v=TeJKQRUobK4&feature=youtu.be[/spvideo]

Có thể bạn quan tâm