Phim quảng cáo Sơn Galaxy | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Sơn Galaxy

Tiêu đề phim: Phim quảng cáo Sơn Galaxy

Nhãn hàng quảng cáo: Sơn Galaxy

Khách hàng: Tập đoàn Viễn Đông

Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

 

Phim quảng cáo Sơn Galaxy

  • Tiêu đề phim: Phim quảng cáo Sơn Galaxy
  • Nhãn hàng quảng cáo: Sơn Galaxy
  • Khách hàng: Tập đoàn Viễn Đông
  • Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

Yêu cầu khách hàng:

+ Thông qua phim quảng cáo phải làm nổi bật thương hiệu Sơn Galaxy.

+ Phim quảng cáo Sơn Galaxy phải thể hiện được tính sáng tạo, nổi bật.

Quay phim và hậu kỳ:

+ Phim quảng cáo sơn Galaxy được quay tại một tòa nhà bỏ hoang, vì vậy việc setup trường quay được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ngôi nhà bỏ hoang được sơn, sửa lại toàn bộ trở thành một ngôi nhà hoàn toàn mới khi sử dụng sơn Galaxy.

Kênh phát quảng cáo: 

 

[spvideo height="281"]https://www.youtube.com/watch?v=AQknsiWfbpg&feature=youtu.be[/spvideo]

Có thể bạn quan tâm