Phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam

Tiêu đề phim: Phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam

Nhãn hàng quảng cáo: Thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam

Khách hàng: Thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam

Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

 

Phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam

  • Tiêu đề phim: Phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam
  • Nhãn hàng quảng cáo: Thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam
  • Khách hàng: Thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam
  • Thực hiện sản xuất: Vietstarmax

Yêu cầu khách hàng:

+ Thông qua phim quảng cáo để làm thương hiệu cho thương hiệu thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam để phát trong show diễn của Đỗ Trịnh Hoài Nam trong và ngoài nước.

Quay phim và hậu kỳ:

+ Các diễn viên trong phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam nắm bắt nhanh tâm lý nhân vật nên hoàn thành quá trình quay nhanh.

+ Với sự hỗ trợ của những kỹ thuật dựng phim kinh nghiệm, phim quảng cáo thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam đã hoàn thành sớm với chất lượng hình ảnh, âm thanh nổi bật.

Kênh phát quảng cáo: Nội bộ doanh nghiệp

[spvideo height="281"]https://www.youtube.com/watch?v=Qd13IivM6No&feature=youtu.be[/spvideo]

Có thể bạn quan tâm