TVC Bia Hà Nội Xanh tết 2017 | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Bia Hà Nội tết 2017

Phim quảng cáo TVC Bia Hà Nội Xanh

Thể loại: TVC

Thời lượng: 30s

Khách hàng: Habeco

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản:

Có thể bạn quan tâm