TVC quảng cáo nước muối sinh lý Vinamask | Phim quảng cáo

Thể loại: TVC quảng cáo

Thời lượng: 2 phút

Khách hàng: Công ty dược phẩm Elephe

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản:

Thực hiện: 2019

Có thể bạn quan tâm