TVC Trà Ngô Nếp Minh Trung | Phim quảng cáo TVC

Phim quảng cáo Trà ngô nếp Minh Trung

Phim quảng cáo Trà Ngô Nếp Minh Trung

Thể loại: TVC

Thời lượng: 30s

Khách hàng: Công ty Minh Trung

Yêu cầu khách hàng:

Kịch bản:

Có thể bạn quan tâm