Storyboard tvc bia Hà Nội xanh khuyến mại hè 2018

Thực hiện vẽ kịch bản phân cảnh cho tvc khuyến mại hè của Brand Bia Hà Nội trong chiến dịch hè năm 2018

storyboard Bia Hà Nội xanh hè 2018

Storyboard bia Hà Nội xanh khuyến mại hè 2018

Có thể bạn quan tâm