Storyboard TVC bình nước nóng Ferroli

Kịch bản phân cảnh cho tvc Ferroli giới thiệu bình nước nóng Ferroli. TVC có thời lượng 30s

Storyboard bình nước nóng Ferroli

Storyboard bình nước nóng Ferroli phân cảnh trên trang 2

Có thể bạn quan tâm