Storyboard TVC quạt điều hòa Sunhouse

Storyboard vẽ lại phân cảnh hình ảnh cho tình huống trong tvc quạt điều hòa Sunhouse thực hiện bởi agency Vietstarmax. Mỗi tình huống 15s và tổng tvc có thời lượng 45s

Storyboard tvc quạt điều hòa Sunhouse tình huống 1

Storyboard tvc quạt điều hòa Sunhouse tình huống 2

Storyboard TVC quạt điều hòa Sunhouse tình huống 3

Có thể bạn quan tâm