Storyboard TVC xe máy điện MBI S

Bảng phân cảnh cho tvc xe máy điện MBI-S của khách hàng mbigo thực hiện bởi Vietstarmax. Dự án lần này bao gồm 4 tvc khác nhau để quảng cáo từng dòng xe của MBI.

storyboard tvc mbi s trang 1

Storyboard tvc mbi s trang thứ 2

Storyboard tvc mbi s trang thứ 3

Storyboard tvc mbi s trang thứ 4

Storyboard tvc mbi s trang thứ 5

Storyboard tvc mbi s trang thứ 6

Storyboard tvc mbi s trang thứ 7

SToryboard tvc mib s trang thứ 8

Có thể bạn quan tâm