Vietstarmax du xuân 2013

 Hàng năm, trước khi bước vào làm chính thức, BGĐ Vietstarmax luôn tổ chức cho nhân viên toàn công ty đi lễ chùa. Năm nay, chuyến du xuân của Vietstarmax được bắt đầu từ chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, tiếp theo là chùa Bái Đình và Tràng An

 

 

 

 

 

Du xuân chùa Trấn Quốc

 

 

 

 

Chùa Bái Đính 

 

 

 

Và đến thăm Tràng An 

 

 

 

 

 

 

Chuyến du xuân nhiều kỷ niệm đẹp đã gắn kết tinh thần đoàn kết của mỗi thành viên với nhau. Đồng thời đó cũng là động lực để mỗi chúng tôi nỗ lực làm việc, chào đón những thành công mới trong năm 2013

 

Vietstarmax

Có thể bạn quan tâm