Dịch vụ xử lý khủng hoảng truyền thông

Dịch vụ xử lý khủng hoảng truyền thông uy tín cho doanh nghiệp

Bạn đã nghe về khủng hoảng truyền thông bao giờ chưa? Chắc chưa bao giờ dưới 1 lần đâu! Khủng hoảng truyền thông là

...
images/tuyen-dung-intern.jpg

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ INTERN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO

 Bạn bỏ qua cơ hội lần thứ nhất là lỗi của Vietstarmax nhưng nếu bạn bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2 là lỗi của bạn rồi!

Nhanh nhanh app Cv vào vị

...

Chức năng của Truyền thông khi tổ chức sự kiện

Khác với việc quảng bá cho một sản phẩm thì công tác truyền thông cho một sự kiện đòi hỏi phải có 2 giai đoạn chủ chốt là trước

...

Kinh tế đòi hỏi tái cấu trúc truyền thông quảng cáo

Theo Phó  Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tái cấu trúc truyền thông quảng

...

Chuyên mục phụ

12 Điểm khác biệt chọn VIETSTARMAX làm đối tác

Sản xuất hơn 2000 video clips
Image
0
Khách hàng
đã và đang hợp tác
Image
0
Năm kinh nghiệm
truyền thông quảng cáo
Image
0
Chiến dịch
truyền thông
Image
0
Giải thưởng TVC Golden Bell
quả chuông vàng

Đội ngũ quay phim chuyên nghiệp Vietstarmax

 

Bắt đầu dự án của bạn cùng chuyên gia truyền thông

Hơn 1000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng VIETSTARMAX xây dựng dự án truyền thông

Đội ngũ nhân sự Vietstarmax