VIETSTARMAX TEAM

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Vietstarmax tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
 
Ông Nguyễn Nguyên Hồng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Nguyên Hồng

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Bích Thuỷ

Bà Nguyễn Bích Thuỷ

Kế toán trưởng
Bà Hoàng Thu Hà - Account Director

Bà Hoàng Thu Hà

Account Director
Bà Lê Thị Hoà - Trưởng phòng khách hàng 1

Bà Lê Thị Hoà

Trưởng phòng khách hàng 1
Bà Khuất Thu Quỳnh - Trưởng phòng khách hàng 2

Bà Khuất Thu Quỳnh

Trưởng phòng khách hàng 2
Bà Ngô Phương Dung - TP truyền thông

Bà Ngô Phương Dung

TP truyền thông
Bà Nông Trần Tin - PP Truyền thông

Bà Nông Trần Tin

PP Truyền thông
Ông Nguyễn Mạnh - Giám đốc sản xuất

Ông Nguyễn Mạnh

Giám đốc sản xuất
Bà Tô Quỳnh Chi - Giám đốc sáng tạo

Bà Tô Quỳnh Chi

Giám đốc sáng tạo
Bà Trịnh Ngọc Ánh - Trưởng phòng sáng tạo

Bà Trịnh Ngọc Ánh

Trưởng phòng sáng tạo